Odbiór prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odcinku Bylice – Klukowo (gm. Świercze).

W piątek, 11 maja 2018 r.  dokonano odbioru prac związanych z realizacją zadania pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo”.

W odbiorze uczestniczyli:
– przedstawiciele Powiatu Pułtuskiego:  Jan Zalewski –  starosta pułtuski, Halina Banach –  radna Rady Powiatu, członek Zarządu Powiatu,  Włodzimierz Kaczmarczyk – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
– Adam Misiewicz –  wójt Gminy Świercze;
– przedstawiciele Wykonawcy inwestycji –   firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.

Powiat Pułtuski informuje, że inwestycja jest współfinansowana w roku 2018 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” przez Wojewodę Mazowieckiego – kwota dofinansowania: 1.980.766,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 3.961.533,93zł.