Odbiór prac związanych z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy

Odbiór prac związanych z przebudową drogi powiatowej 3401W W piątek 02 lipca 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z „Przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy” o łącznej długości 3 569 m. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego, budowę chodnika i zjazdów, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie przepustów oraz odnowienie oznakowania pionowego i poziomego.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Zbigniew Księżyk Radny Rady Powiatu w Pułtusku, Tadeusz Jakubiak Sekretarz Gminy Pokrzywnica, Paweł Grabowski Kierownik Referatu Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej Gminy Pokrzywnica, Grzegorz Pik Dyrektor ZDP w Pułtusku, Robert Rosiński Inspektor Nadzoru, Jan Kaczmarczyk właściciel firmy DROGI I MOSTY oraz Sławomir Wiśniewski kierownik robót.

Wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim to: 3 228 120,81 zł.

Źródła finansowania zadania:
– budżet Gminy Pokrzywnica – 200 000,00 zł;
– budżet Powiatu Pułtuskiego – 929 842,29 zł;
– dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 098 278,52 zł;