Odbiór prac związanych z „Budową mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte”

W czwartek 3 grudnia  2020 r. dokonano odbioru prac związanych z „Budową mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte”. Zakres robót budowlanych obejmował budowę mostu, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, budowę zjazdów, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych i istniejących przepustów oraz ustawienie elementów bezpieczeństwa – bariery ochronne. W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Emila Gąsecka – Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Sebastian Mroczkowski – Wójt Gminy Obryte, Grzegorz Pik – Dyrektor ZDP w Pułtusku, Kazimierz Strzyżewski – Inspektor Nadzoru branża drogowa, Zdzisław Soból- Inspektor Nadzoru branża mostowa, Marcin Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.
Długość przebudowanego odcinka to 1280 m.
Źródła finansowania zadania:
– budżetu Gminy Obryte – 250 000,00zł;
– budżetu Powiatu Pułtuskiego – 1 044 143,00 zł;
– dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg Publicznych – 1 007 417,00 zł;
Łączna wartość inwestycji: 2 301 560,00 zł.