Odbiór I etapu przebudowy drogi powiatowej – odc. Lipniki Stare – granica miasta Pułtusk

W poniedziałek, 24 września 2018 r.  dokonano odbioru I etapu prac związanych z  przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza –Lipniki Stare. Zakres I etapu obejmował roboty budowlane na odc. od miejscowości Lipniki Stare do granicy miasta Pułtusk.

W odbiorze uczestniczyli m.in.: Witold Chrzanowski – radny sejmiku województwa mazowieckiego, Jan Zalewski –  starosta pułtuski,  Włodzimierz Kaczmarczyk – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych; Kazimierz Strzyżewski – inspektor nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji –   firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.
Starosta podziękował radnemu sejmiku Witoldowi Chrzanowskiemu za wspieranie działań powiatu na rzecz pozyskania dofinansowania tej inwestycji.

Zadanie finansowane jest z budżetu powiatu pułtuskiego oraz z dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa mazowieckiego i z budżetu Gminy Pułtusk.

Planowany termin zakończenia II etapu inwestycji – roboty budowlane od granicy miasta Pułtusk – do skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II – 31.05.2018 r.