Odbiór drogi powiatowej – ul. Stare Miasto

W czwartek 4 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych zPrzebudową drogi powiatowej nr 3441W  w Pułtusku ul. Stare Miasto”. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę drogi i chodnika, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, oznakowanie poziome i pionowe. Długość przebudowanego odcinka to 453,31 mb.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku,  Krzysztof Łachmański Radny Rady Powiatu w Pułtusku, Grzegorz Pik Dyrektor ZDP w Pułtusku, Joanna Wolniak Kierownik Działu Technicznego ZDP w Pułtusku, Andrzej Drzazgowski Inspektor Nadzoru, Andrzej Dudzik Kierownik budowy, Agnieszka Chmielewska Prezes Zarządu Wykonawcy inwestycji – firmy Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg  Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka.

Całkowita wartość inwestycji to: 1 852.941,81 zł.

Zadanie sfinansowane zostało z następujących środków:
Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych – 1.219.215,00 zł
Budżet Powiatu Pułtuskiego – 633 726,81 zł;