Odbiór drogi powiatowej na odcinku Grabówiec-Zatory

W poniedziałek 20 maja odbyło się uroczyste odebranie drogi powiatowej na odcinku Grabówiec-Zatory.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Starosta Pułtuski – Jan Zalewski, Wójt Gminy Zatory – Grzegorz Falba oraz przedstawiciele Lasów Państwowych – Marek Roman Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk – Robert Wielkowski. Poświęcenia wyremontowanej drogi oraz mostu dokonał ks. Mirosław Danielski, proboszcz parafii w Zatorach.

Wartość przeprowadzonych inwestycji ogółem: 8 347 246,00 zł
Inwestycje zrealizowano w ramach zadań pn.:
„Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. W m. Zatory” (1,2 km)
Wartość inwestycji: 2 544 253,00 zł,
w tym:
– środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: 1 272 126,00 zł,
– środki własne Powiatu: 1 272 127,00 zł;
oraz
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec
i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory” (7,4 km),
Wartość inwestycji : 5 802 993,00 zł, w tym
– Lasy Państwowe – Środki Funduszu Leśnego – 2 600 000,00 zł,
– dotacja Gminy Zatory – 700 000,00 zł,
– środki własne Powiatu – 2 502 993,00 zł