Odbiór drogi Nr 4407W na odcinku Obryte – Gródek Nowy

Uczestnicy odbioru drogi powiatowej na odcinku Obryte-Gródek Nowy 17 stycznia br. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy. Zakres robót budowlanych obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, karczowanie drzew, roboty ziemne, wykonanie chodników, podbudowy, nawierzchni, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych (przepusty rurowe pod dojazdami) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe (uzupełnienie poboczy, oczyszczenie rowów, plantowanie i humusowanie skarp i pasów zieleni, drenaż).
Długość przebudowanego odcinka to 4,071 km.
W odbiorze uczestniczyli m.in.: Sebastian Mroczkowski Wójt Gminy Obryte, Emilia Gąsecka Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Marek Kamiński Dyrektor ZDP w Pułtusku, Jan Kaczmarczyk i Marcin Kaczmarczyk przedstawiciele firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk wykonawcy robót budowlanych, Dariusz Zieliński Inspektor nadzoru oraz Sławomir Wiśniewski kierownik budowy.

Całkowita wartość zdania: 4 918 675,55 zł 
Zadanie sfinansowane zostało z następujących środków:
dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 2 951 204,53 zł
budżet gminy Obryte 150 000,00 zł
budżet Powiatu Pułtuskiego 1 817 471,02 zł