OCENA PRZYGOTOWANIA DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

 30 sierpnia br.  Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu w Pułtusku z udziałem wicestarosty – Beaty Jóźwiak oraz dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury  i Sportu – Katarzyny Jankowskiej dokonała wizji lokalnych w  szkołach  i placówkach  oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Celem prac Komisji była ocena przygotowania jednostek oświatowych  do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podczas wakacji w szkołach prowadzone były prace naprawczo-konserwacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa, stanu technicznego budynków oraz  standardów klas i pracowni.