Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia SN-15kV, nN-0,4kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN w Topolnicy (gm. Zatory)

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia SN-15kV, nN-0,4kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN w Topolnicy (gm. Zatory) – pobierz