Obwieszczenia o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dróg – ul. Noskowskiego i ul. Madalińskiego w obr. 28 i 29 m.Pułtusk –pobierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia w obr. 14 m.Pułtusk –pobierz