Obsługa numeru alarmowego 998 zostanie przejęta przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego

W miesiącach maj i czerwiec br. obsługę połączeń kierowanych na numer alarmowy 998 przejmują centra powiadamiania ratunkowego z terenu województwa mazowieckiego.

Harmonogram zaplanowanego przełączenia przedmiotowych połączeń przez funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego centra powiadamiania ratunkowego:

Harmonogram przełączenia [PDF 698KB]

Informacja od Koordynatora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.