Obchody 96. rocznicy bitwy warszawskiej

Mieszkańcy powiatu pułtuskiego i osoby goszczące w naszym mieście uczcili obchodzone 15 sierpnia –  96. rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.

Oficjalne uroczystości odbyły się przed mogiłą żołnierzy poległych w 1920 r. na I cmentarzu w Pułtusku. Przemówienie skierowane do uczestników uroczystości wygłosił dr Krzysztof Łukawski  – wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Następnie delegacje środowisk kombatanckich, samorządów lokalnych, szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych, partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów.

O godz. 12.00 w  Bazylice Pułtuskiej została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, po której uczestnicy udali się na uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Warszawskiej.

Oprawę obchodów uświetniły: poczty sztandarowe, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku, warta wystawiona przez strzelców z Jednostki Strzeleckiej 1313 – uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu bezpieczeństwo narodowe w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, warta wystawiona przez grupę rekonstrukcji historycznej13 Pułku Piechoty.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC