Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pułtuskie uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 11.00 przy Ratuszu. Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu przez Młodzieżową Miejską Orkiestrę Dęta OSP Pułtusk hymnu narodowego, zebrani wysłuchali okolicznościowego przemówienia wygłoszonego przez Annę Krawczyńską – nauczycielkę historii Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Podczas obchodów Święta Konstytucji w  szeregi Pułtuskiego Pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313 wstąpili kolejni Strzelcy, składając przyrzeczenie na sztandar 13 Pułku Piechoty.
Wicestarosta  Beata Jóźwiak wręczyła st. chor. sztab.rezerwy Leszkowi Topólskiemu ufundowane dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty przez  Starostę Pułtuskiego elementy umundurowania, żołnierskiego wyposażenia oraz emblematy Grupy, jako wyraz uznania i podziękowania za jej działalność m.in. za  uświetnianie lokalnych uroczystości patriotycznych.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Bazyliki na mszę świętą w intencji Ojczyzny, którą poprzedził program artystycznym „„Zajaśniał w blaskach pamiętny Maj Trzeci!” w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.