NOWY SAMOCHÓD DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU

21 listopada 2018 r. Powiat Pułtuski odebrał samochód osobowy typu mikrobus marki Volkswagen, 9 – osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, który został zakupiony dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. To już czwarty pojazd, zakupiony w tym roku dla placówek pomocy społecznej powiatu.
Koszt  zakupu samochodu to 152 500 zł. Powiat Pułtuski pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 80 000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III- obszar D”.