Nowy dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

24 sierpnia br. Zarząd Powiatu w Pułtusku powierzył stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Panu Krzysztofowi Kurpiewskiemu.
Krzysztof Kurpiewski jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na kierunku filologii polskiej w zakresie specjalności nauczycielskiej i logopedycznej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki oraz socjoterapii dzieci i młodzieży. Dotychczas pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu, funkcję dyrektora Poradni, będzie pełnić od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2025 r.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej