Nowe ubrania specjalne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Infrormacja

W poniedziałek, 30 września 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Henryk Kowalczyk Minister Środowiska podpisali umowę na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 9 kompletów : „Fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku”. Całkowita wartość zadania wynosi 33 000,00 zł., 29 700,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW, 3 300,00 zł – wkład własny Powiatu Pułtuskiego.