Nowe numery telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku informuje o uruchomieniu nowych numerów telefonów, pod którymi można skontaktować się z pracownikami PUP.
Rejestracja osób bezrobotnych: 503 993 949
Pośrednictwo pracy Klienta Indywidualnego: 503 993 902
Doradztwo zawodowe: 503 993 745
Obsługa wniosków w/s zatrudniania cudzoziemców: 503 993 733

Informacja