Narada przewodniczących powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu

W dniach 14-15 października 2019r. w Pułtusku odbyła się Narada przewodniczących powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu

W naradzie wzięło udział 31 osób z 29 powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu. Gośćmi honorowymi były Panie Dyrektor Anna Olszewska i Dyrektor Kinga Jura z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Program narady obejmował:
– procedury orzecznicze związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wydania orzeczeń.
– uzasadnienie orzeczeń jako element prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej – omówienie nieprawidłowości odnotowanych w trybie kontroli i podczas analizy akt spraw w trybie odwoławczym.
– nowe rozwiązania w SI EKSMOON – szczegółowe omówienie poszczególnych funkcjonalności, z wykorzystaniem wersji testowej systemu (moduł powiatowy).
– jakość materiału dowodowego w postępowaniu o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień.

W związku ze zmianami, które będą wdrażane przez Zespoły w najbliższym czasie, a które dotyczą nowych rozwiązań w SI EKSMOON Pani Marzena Tazbir – Kowalczyk Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie oraz sekretarz Wojewódzkiego Zespołu Pani Monika Materek zaznajomiły obecnych ze zmianami w systemie i omówiły procedury orzecznicze odwołując się do przeprowadzonych w Zespołach kontroli.

W czasie wolnym uczestnicy narady mieli okazję poznać walory krajoznawcze i historię Pułtuska. Dzieje miasta przybliżyło zwiedzanie ekspozycji Muzeum Regionalnego mieszczącego się w wieży ratuszowej oraz lekcja historii w Muzeum. Dodatkową atrakcją był rejs gondolą po Narwi, dzięki któremu goście mogli podziwiać piękno miejscowej przyrody.

Anna Frejlich
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Pułtusku