Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku