Najważniejsze inwestycje Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku


NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2022 ROKU [PDF 9469 KB]

Najważniejsze inwestycje Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych:
Wartość inwestycji: 3 511 187,99 zł, w tym:
– dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego: 2 394 800,57 zł
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 1 116 387,42 zł
Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji:
Wartość inwestycji: 2 480 319,98 zł, w tym:
– dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego:1 488 000,00 zł
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 992 319,98 zł
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku:
Wartość inwestycji: 776 840,00 zł, w tym:
– dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 300 000,00 zł
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 476 840,00 zł
I etap modernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku:
Wartość inwestycji: 517 044,01 zł, w tym:
– dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 485 200,00 zł
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 31 844,01 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy:
Wartość inwestycji: 4 918 675,55 zł, w tym:
– dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 2 951 204,53 zł
– budżet Gminy Obryte: 150 000,00 zł
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 1 817 471,02 zł
Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Gromin:
Wartość inwestycji: 2 779 460,16 zł, w tym:
– dofinansowanie z Funduszu Leśnego:  1 370 000,00 zł
– budżet Gminy Pułtusk: 250 000,00 zł
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 1 159 460,16 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo:
Wartość inwestycji: 2 691 255,67 zł, w tym:
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 000 000,00 zł
– budżet Gminy Winnica: 300 000,00 zł
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 1 391 255,67 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica:
Wartość inwestycji: 3 011 930,98 zł, w tym:
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 307 750,79 zł
– budżet Gminy Pokrzywnica: 150 000,00 zł
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 1 554 180,19 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 3417W w miejscowości Kępiaste:
Wartość inwestycji: 480 282,47 zł, w tym:
– budżet Powiatu Pułtuskiego: 380 282,47 zł
– budżet Gminy Pokrzywnica: 100 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki – Skaszewo Włościańskie:
Wartość inwestycji sfinansowanej z budżetu Powiatu Pułtuskiego: 253 296,56 zł.