NAGRODZONO ZWYCIĘZCÓW JUBILEUSZOWEJ – X EDYCJI KONKURSU „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI”

Podczas XLIV Sesji Rady Powiatu  26 października 2018 r. statuetki zwycięzcom  X edycji konkursu „Przyjazny Konsumentowi” wręczyli Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Longina Liszewska Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz Wiesław Cienkowski Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku.


W imieniu organizatorów głos zabrała Longina Liszewska Powiatowy Rzecznik Konsumentów, która przypomniała, że celem konkursu było  rozszerzenie świadomości konsumenckiej, a szczególnie wyróżnienie tych handlowców i usługodawców, którzy w kontaktach z konsumentami wykazali się rzetelnością, profesjonalizmem i tak cenną w życiu społecznym życzliwością  i empatią.

W konkursie udział wzięły osoby uprawnione do zgłaszania kandydatów, będące konsumentami w rozumieniu art.22¹ Kodeksu cywilnego. Konsumenci oddali swoje głosy na kuponach drukowanych w ,,Pułtuskiej Gazecie Powiatowej”. Zwycięzcami konkursu  zostali:

– w  kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Miasta Pułtusk” Salon Kosmetyczny „Venus” Marta Fayzy, ul. Mickiewicza 22a, 06-100 Pułtusk.

– w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Miasta Pułtusk” – Sklep Spożywczy „Czterdziestka”,  ul. Al. Tysiąclecia 16, 06-100 Pułtusk.

– w kategoriach „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego”  i „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego – firma „KOBO” Marlena Kozłowska, Golądkowo 21, 06-120 Winnica.

 W dniach 11 września – 2 października 2018r. przeprowadzona została przez Pułtuską Gazetę Powiatową sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl, w której udział wzięły wszystkie podmioty zgłoszone przez konsumentów. Internauci wybrali:

„Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej kategorii został: Glaz – Bud Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 45/51, 06-100 Pułtusk

„Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej kategorii został: Salon Kosmetyczny „Venus”,   Marta Fayzy, ul. Mickiewicza 22a, 06-100 Pułtusk.

Spośród konsumentów biorących udział w głosowaniu, wylosowano Joannę Majewską z miejscowości Słończewo, która zgodnie z regulaminem otrzyma upominek.