Nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce

NagrodyDziś szkoły zakończyły kolejny rok pracy dydaktycznej. Zarząd Powiatu w Pułtusku tradycyjnie ufundował nagrody książkowe dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią, nie jest możliwe osobiste ich przekazanie przez przedstawicieli Samorządu Powiatu Pułtuskiego, dlatego zakupione nagrody powędrują do szkół, a następnie  do uczniów z najwyższą średnią ocen:

W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego do:
– Kacpra Domżalskiego – Technikum Nr 1,
– Karoliny Parzychowskiej – I Liceum Ogólnokształcące ,
– Zuzanny Subczyńskiej –  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,
– Lesi Drozd – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1;

W Zespole Szkół im. Bolesława Prusa do:
– Natalii Marczak – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2,
– Dagmary Piątkowskiej – Technikum Nr 2;

W Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi do:
– Jana Łojka;

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku do:
– Gabriela Kanigowskiego – Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
– Kamila Ostaszewskiego – Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami, które sprzyjają bezpieczeństwu podczas wakacji opracowanymi przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku (https://pczk.powiatpultuski.pl/)