Nabór projektów dot. wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Wojewoda Mazowiecki informuje, że rozpoczęła się procedura naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach  „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata  2016 i 2017″.
O dofinansowanie projektów  mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe.Projekty należy składać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW do 31 lipca 2016 r.

Informacja nt.naboru projektów – pobierz