Modyfikacja nr 1 do zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli LO im. Piotra Skargi w Pułtusku”

Powiat Pułtuski informuje, że w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do zapytania ofertowego
z 25.02.2019r. termin składania ofert został wydłużony do 11.03.2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie.

  1. MODYFIKACJA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 284 KB)