Modernizacja instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med Sp. z o.o.

Powiat Pułtuski pozyskał dotację celową z „REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA” na sfinansowanie inwestycji związanej ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.

Kwota dofinansowania to : 36 900,00 zł.

Kwota zadania to : 36 900,00 zł.

Zadanie objęło prace przygotowawcze oraz wykonawcze pod montaż  dodatkowego zbiornika z tlenem wraz z parownicą, na terenie Szpitala Powiatowego Gajda-Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.