Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego – nabór

1 czerwca 2022 r. ruszyła rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lipca 2022 r. 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego jest reprezentacją młodzieży uczącej się. W skład sejmiku wchodzi 51 radnych wyłonionych w siedmiu okręgach wyborczych, którzy są uczniami szkół z terenu województwa mazowieckiego. Pierwsza kadencja młodzieżowego sejmiku rozpoczęła się uroczystą sesją 12 grudnia 2019 r. i trwała 2 lata.  Aktualnie trwa rekrutacja i wybory do drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Radni drugiej kadencji będą wybierani poprzez głosowanie on-line.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem, Zarządem i Urzędem.  Inicjuje i promuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym. Organizuje wydarzenia na rzecz młodzieży.

W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy Samorządzie Województwa Mazowieckiego, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi.

Celem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest:
• aktywizacja środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i publicznym regionu
• wymiana doświadczeń, poznanie potrzeb i oczekiwań młodzieży
• usprawnienie komunikacji młodzieży z organami jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego
• promowanie samorządności oraz zachęcenie młodzieży do współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.

Źródło informacji oraz szczegółowe dane dostępne na stronie
https://mswm.mazovia.pl/