MIESZKAŃCY ZIEMI PUŁTUSKIEJ UCZCILI PAMIĘĆ i ODDALI HOŁD ŻOŁNIERZOM AK STRACONYM W 1942 R.

W poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. pod pułtuskim pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej,  uczczono pamięć i oddano hołd, publicznie straconym w tym miejscu przez gestapo 17 grudnia 1942 r., czterem żołnierzom Armii Krajowej  –   ppor. Bronisławowi Dębińskiemu ps. „Dąb” – Zastępcy Komendanta Obwodu Pułtusk AK, ppor. Juliuszowi Kubisowi ps.”Skuba” – szefowi Oddziału I Obwodu Pułtusk AK, Henrykowi Smoleńskiemu z Przasnysza i Stefanowi Krzykowskiemu z Jednorożca.

Wiązanki kwiatów złożyli m.in. kombatanci,  przedstawiciele samorządów – miejskiego i powiatowego, delegacje organizacji, stowarzyszeń, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży.