Międzyszkolna Debata Powiatowa w ZS im. Bolesława Prusa w Pułtusku

31 stycznia 2018r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbyła się Międzyszkolna Debata Powiatowa. Została ona zorganizowana przez pracowników ZS: psycholog Ewę Mazurkiewicz i pedagog Ilonę Dynak, w ramach realizacji Kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” zainicjowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu.

W debacie udział wzięli: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w osobach st. wizytator p. Joanny Kozioł i st. wizytator p. Lucyny Witczak; komendant Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku mł. insp. Jarosław Olszewski oraz rzecznik prasowy KPP sierż. szt. Milena Kopczyńska i dzielnicowa miasta st. aspirant Katarzyna Grzechnik; wicestarosta powiatu pułtuskiego p. Beata Jóźwiak; dyrektor wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku p. Katarzyna Jankowska; pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku p. Barbara Duszczyk; dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku p. Agnieszka Kowalska; adiunkt Akademii Humanistycznej w Pułtusku dr Marta Petrykowska; kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Ciechanowie pani Katarzyna Piotrowska; pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Pułtusku p. Marta Sikorska, a także uczniowie, pedagodzy, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu pułtuskiego:

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie,
 • Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Sieka w Błędostowie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
 • Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie,
 • Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy,
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
 • Liceum Ogólnokształcące CNB Feniks,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
  w Golądkowie.

Na wstępie debaty organizatorzy zapoznali zebranych z ideą akcji „Białych serc”, stanowiącej część kampanii na rzecz kształtowania postaw społeczności szkolnych i środowiska lokalnego, wyrażającej sprzeciw wobec zażywania środków psychoaktywnych i ukazującej alternatywne sposoby ukierunkowania aktywności uczniów na sport, turystykę, rozwój zainteresowań i talentów.

Moderowana przez psychologa szkoły panią Ewę Mazurkiewicz debata, pozwoliła uczestnikom na podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych w ich szkołach działań profilaktycznych oraz na ich ocenę. Przybyli na debatę specjaliści oraz przedstawiciele policji mieli możliwość wypowiedzenia się na temat skali problemu dotyczącego zażywania środków psychoaktywnych w powiecie pułtuskim oraz rodzaju współpracy, na którą mogą liczyć szkoły w zakresie profilaktyki. Najbardziej interesującą częścią debaty okazały się wypowiedzi uczniów, którzy otwarcie mówili o swoich potrzebach i o niechęci do sztampowych zajęć profilaktycznych. Zgłaszali zapotrzebowanie na zajęcia, w których będą mogli być aktywni i podczas których dowiedzą się nie tylko, że substancje psychoaktywne szkodzą, ale również co zrobić w sytuacji, gdy ktoś obok nich ma problemy zdrowotne po zażyciu jakiegoś środka. Zwrócili również uwagę na wielką rolę rodziców i opiekunów. Stwierdzili, że jeśli mają wsparcie i zrozumienie w domu, to nie mają potrzeby sięgania po substancje psychoaktywne. Duże znaczenie ma również posiadanie oraz realizowanie pasji i zainteresowań. Młodzież zgłaszała, że w ramach profilaktyki chętnie realizowałaby je w szkole. Dużym plusem jest istnienie szkół zawodowych, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, a zarazem realizują swoje pasje i zainteresowania.

Znaczenie podejmowanych kwestii podkreślały plakaty o tematyce zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków. Wykonali je uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół im. B. Prusa kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Jolanty Jadaś. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowali dla uczestników debaty zdrowy i smaczny poczęstunek wykonany pod kierunkiem kierownik szkolenia praktycznego p. Anny Kmiołek-Gizary.c

Debata zakończyła się przedstawieniem wspólnie wypracowanych przez uczestników i zanotowanych przez sekretarza debaty p. Katarzynę Mierzejewską wniosków i rekomendacji dotyczących efektywnej profilaktyki.