„Mały OFIP” – zgłoszenia do 9 października! Weź udział! Zabierz głos! Miej wpływ!

W dniach 20-21 października 2016 r. w Warszawie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje bezpłatną konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP, będącą jednocześnie ważnym wydarzeniem przygotowującym do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wrzesień 2017 r.). Zgłoszenia do 9 października!