Łącznie ponad 3,7 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont ZS im. B. Prusa w Pułtusku

12 października 2021 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa. Wśród wytypowanych do dofinansowania znalazło się zgłoszone przez Powiat Pułtuski zadanie pn.  „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku”.  Kwota przyznanej dotacji to 2.202.600,00 zł. Zaplanowane w ZS im. B. Prusa prace remontowo-budowlanych przeprowadzone będą w zakresie przebudowy poddasza, remontu kotłowni, łazienek, szatni, klas lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych i pokoju nauczycielskiego.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to listopad 2022 r.
Na obecnie trwające w ZS im. B. Prusa w Pułtusku prace, związane z remontem dachu i elewacji, Powiat Pułtuski pozyskał również z budżetu Województwa Mazowieckiego 1.507.198,63 zł dofinansowania.

Całkowita wartość pozyskanego przez Powiat Pułtuski dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na prace remontowo-budowlane w ZS im. B. Prusa w Pułtusku wyniosła 3.709.798,63 zł.