KURS SAMOOBRONY

Zapraszamy do udziału w  kursie samoobrony organizowanym przez Klub Sportowy Semiramida.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby od 14 roku życia.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie na specjalnej karcie zgłoszenia, do 25  października 2016 r wraz z opłatą 80 zł  w siedzibie K.S. Semiramida, ul. Chabrowa 8 lub drogą elektroniczną na adres cezarysosw@poczta.fm z dopiskiem „kurs samoobrony + imię i nazwisko”, opłata może być uiszczona na pierwszym spotkaniu. 

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się we  wtorek , 25 października  r. o godz. 18.00. w Klubie Studenta Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17 (p.I). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Miasta Pułtusk, Starosta Pułtuski, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, WOPR Pułtusk oraz Klub Sportowy Semiramida.

Patroni medialni:
pultusk24.pl
pultusk.tv

Kurs będzie obejmował 10 spotkań treningowych 1,5- 2 godzinnych, które będą ustalone na spotkaniu inauguracyjnym. Szczególnie zapraszamy do udziału w kursie samoobrony kobiety, które będą uczestniczyć w zajęciach po raz pierwszy.

Wstępny program kursu samoobrony:

· Część I wstępna – inauguracja, zajęcia teoretyczne wstępne:

– uroczyste otwarcie kursu przez władze miasta Pułtusk, Akademii Humanistycznej
im. A. Gieysztora, KPP w Pułtusku oraz instytucje niosące pomoc mieszkańcom miasta Pułtusk;

– omówienie zagrożeń oraz sposobów ich unikania;

– omówienie podstawowych aspektów bezpieczeństwa ludzi.

· Część II główna – zajęcia warsztatowe, wymagające aktywnego udziału, podzielone zostały na dwa bloki:

– blok wstępny ogólnorozwojowy – rozgrzewka

– blok główny – przyswajanie, poznawanie i wykształcanie nawyków ruchowych – ćwiczenia

1. Zdobycie umiejętności poprawnego wykonania pozycji i padów, przewrotów i obaleń.

2. Nabycie umiejętności poruszania się w walce.

3. Nauka uderzeń i kopnięć.

4. Uwalnianie z uchwytów.

5. Uwalnianie z obchwytów tułowia.

6. Obrona w pozycji leżącej.

7. Wykorzystanie przedmiotów powszechnego użytku w samoobronie.

8. Punkty wrażliwe na ciele człowieka – sposoby ich aktywacji w sytuacjach zagrożenia życia.

9. Podniesienie sprawności fizycznej i ufności w swoje własne siły.

10. Nauka przyjmowania zdecydowanej postawy obronnej.

11. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

· Część III egzamin podsumowujący i uroczyste zakończenie kursu.

kurs samoobrona 3