„KREW… ZA KREW, W HOŁDZIE BOHATEROM”. AKCJA POBORU KRWI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA W PUŁTUSKU W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI- 9 LISTOPADA 2018 R.

Szanowni Państwo, czcigodni mieszkańcy Pułtuska i okolic, droga młodzieży, koleżanki i koledzy.

W ubiegłym roku – 10 listopada – we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję zbiórki krwi dla upamiętnienia 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W roku 2018 – 9 listopada – w ramach obchodów 100-lecia Niepodległej, chcemy tę akcję powtórzyć, …by czcić wolność i ratować życie! Pragniemy w ten sposób złożyć hołd wszystkim znanym i mniej znanym bohaterom, obrońcom i wyzwolicielom Naszej Ojczyzny, bliskim- wpisanym w historię Naszego Miasta i regionu- oraz tym dalekim: zza Buga i Narwi, Odry i Wisły, których szczątki złożone są na naszych cmentarzach, a którym los Polski nie był obojętnym.

Krew to lek niezastąpiony, potrzebny codziennie w szpitalnych salach intensywnej opieki medycznej, w oddziałach hematologicznych i onkologicznych; dorosłym i dzieciom. Oddając symboliczną kroplę krwi mamy pełną świadomość, że nasz dar leczy i ratuje życie, że jest bezcenny. Wszystkich Państwa, wszystkich szlachetnych dawców krwi serdecznie zapraszamy do Naszej Szkoły przy ul. Marii Konopnickiej 9, w piątek 9 listopada 2018 r. Rejestracja krwiodawców oraz pobór krwi odbędzie się w godzinach od 9.00 do 13.00 na parterze, w sali nr 2. Podobnie jak w roku ubiegłym na każdego dawcę czeka smaczny poczęstunek. Dodatkowo o godzinie 11.11 w auli Naszej Szkoły, uroczyście odśpiewamy „Mazurek Dąbrowskiego”- pieśń sercu każdego Polaka bliską – „hymn Narodu, który nie zginął i nie zginie!”.

Mamy nadzieję, że jak przed rokiem, tak i teraz w obchody Narodowego Święta Niepodległości wpisze się nasz wspólny, jakże szlachetny cel, wyrażony hasłem: „Czcimy wolność- ratujemy życie”.

Już dziś wszystkim szlachetnym darczyńcom krótkim „dziękujemy” wyrażamy swą wdzięczność.

Społeczność Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Baner zaprojektowała uczennica klasy IV w zawodzie technik organizacji reklamy – Karolina Kołakowska, pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów reklamowych – pani Jolanty Jadaś.