Konferencja „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Informujemy, że 26 listopada 2018 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku  – Centrum Akademickim przy ul.Mickiewicza 36B  odbędzie się konferencja pn.: „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Organizatorem konferencji  jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku we współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Starosty Pułtuskiego.

Zapraszamy do udziału dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych z terenu powiatu pułtuskiego, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Program konferencji:

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników konferencji – Centrum Akademickie, ul. Mickiewicza 36 B w Pułtusku

10.00 – 10.20 – Otwarcie obrad: dr Małgorzata Gogolewska- Tośka- dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku; Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

10.20 – 10.50 Regulacje prawne w kontekście organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole:  Agnieszka Kowalska – doradca zawodowy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku

10.50- 11.20 –  Metodyka pracy doradcy edukacyjno- zawodowego: dr Grażyna Cęcelek – wykładowca Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

11.20- 11.50 Komunikacja interpersonalna w pracy doradcy zawodowego:  Miłosz Marcysiak – wykładowca Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

11.50- 12.05 – Przerwa kawowa

12.05- 12.35Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery: Joanna Jaworska –  wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku

12.35 – 13.05Oczekiwania rynku pracy, zawody deficytowe: Agnieszka Wrzeszcz – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

13.35 – 14.00 – Dyskusja

14.00 – 14.30 – Zakończenie konferencji – wręczenie certyfikatów