Konferencja „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”

30 października 2018 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyła się konferencja „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”, zorganizowana przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Uczestnicy konferencji – młodzież szkół ponadgimnazjalnych i pułtuscy seniorzy zostali zapoznani: z policyjnymi danymi statystycznymi dot. problematyki uzależnień, ze sposobami i objawami rozpoznawania oraz ryzykiem uzależnień. Zaprezentowano również informacje z zakresu profilaktyki uzależnień, które dotyczyły zdrowego stylu życia oraz możliwości korzystania z pułtuskiej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Uczestnicy konferencji chętnie odwiedzali punkt informacyjno-promocyjny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz stoisko Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku promujące zdrowy styl życia.

Konferencję zakończył występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Konferencja profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków