Komunikat dotyczący wykazów i sprawozdań za rok 2016 z zakresu korzystania ze środowiska

W związku ze zbliżającym się terminem przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań za rok 2016 z zakresu korzystania ze środowiska, Dyrektor Departamentu  Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwróciła się o udostępnienie następującego komunikatu –pobierz