Kolejna partia płynu do dezynfekcji rąk trafiła do gmin, instytucji, inspekcji i straży z terenu powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku w grudniu br. przekazało ponad 4200 litrów płynu do dezynfekcji rąk gminom, służbom, inspekcjom i strażom z terenu powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Dystrybucją środków zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Płyn zgodnie z dyspozycją Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego został rozdysponowany proporcjonalnie do liczby mieszkańców, zatrudnionych pracowników i istniejących potrzeb.

Środki dezynfekujące trafiły do Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Urzędów Gmin z terenu powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zarządu Dróg Powiatowych, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, Obrytem i Pułtusku.

Jest to już kolejna transza środków do ochrony przed koronawirusem, które przekazało Starostwo Powiatowe w Pułtusku instytucjom z terenu powiatu pułtuskiego. Wcześniej m.in. do żłobków, przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozdysponowano płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maski, przyłbice i termometry.

Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego i pochodziły z Agencji Rezerw Państwowych.