Kolejna droga powiatowa przebudowana

W poniedziałek 12 października 2020 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym i poboczami z kruszywa łamanego, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych i istniejących przepustów oraz budowę zjazdów. Długość przebudowanego odcinka to 785,00 m.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Emila Gąsecka – Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Sebastian Mroczkowski – Wójt Gminy Obryte, Grzegorz Pik – Dyrektor ZDP w Pułtusku, Joanna Wolniak – Kierownik Działu Technicznego ZDP w Pułtusku, Dariusz Zieliński – Inspektor Nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.

Zadanie sfinansowano z:
– budżetu Gminy Obryte – 150 000,00zł;
– budżetu Powiatu Pułtuskiego – 132 715,79 zł;
– dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 222 222,22 zł;

Całkowita wartość inwestycji to: 504 938,01 zł.