Kolejna droga powiatowa odebrana

29 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie”. W ramach zadania wykonano 999 metrów bieżących nawierzchni o szerokości 5,5 metra, obustronne pobocza, odtworzono rowy oraz wybudowano zjazdy do przyległych posesji. Przebudowę powyższej drogi wykonała firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Wartość robót budowlanych wyniosła 686.868,68 zł. Na realizację inwestycji Powiat Pułtuski otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 290.000,00 zł.
W odbiorze wzięli udział: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Kowalewski, Inspektor Nadzoru Kazimierz Strzyżewski oraz przedstawiciel wykonawcy Sławomir Wiśniewski.