Jubileusz Liceum im. Piotra Skargi w Pułtusku

Jubileusz 580-lecia pułtuskiego liceum, który obchodziliśmy 11 czerwca br. zgromadził wielu znamienitych gości, wśród których znalazły się  osoby bezpośrednio ze szkołą związane – dawni dyrektorzy: Barbara Walkiewicz, Arkadiusz Krużyński, Lidia Ziemiecka, Barbara Meredyk oraz absolwenci, przyjaciele szkoły i uczniowie. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w kościele pw. św. Piotra i Pawła odprawionego w intencji pracowników i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. Mszy św. przewodniczył ks. Infułat Wiesław Kosek, przy wsparciu ks. kan. Sławomira Stefańskiego proboszcza parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku i ks. Waldemara Marciniaka proboszcza parafii bł. Ks. J. Popiełuszki w Nunie i jednocześnie absolwenta Liceum. Następnie goście przeszli z kościoła do szkoły, gdzie przed wejściem odbyła się ceremonia zakopania kapsuły czasu oraz posadzenia dębu jubileuszowego poświęconego przez Papieża Franciszka.  W kapsule znalazły się:  listy z imionami i nazwiskami obecnych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, listy uczniów do przyszłych pokoleń i historie uczniów z Ukrainy, jubileuszowa przypinka, identyfikator Liceum z wizerunkiem księdza Piotra Skargi i historyczna tarcza Liceum. Na korpusie kapsuły został umieszczony grawer – Jubileusz 580-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. W obu ceremoniach uczestniczył Starosta Jan Zalewski, Dyrektor Anna Majewska, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Jan Pieńkowski oraz uczeń liceum Oskar Olbrych.

Część oficjalną uroczystości otworzyli – witając zebranych gości – Dyrektor Anna Majewska oraz Starosta Pułtuski Jan Zalewski. W przemówieniach okolicznościowych i gratulacjach padały słowa podziękowania i życzenia dalszego kontynowania wspaniałych tradycji edukacyjnych i prężnego rozwoju placówki. Podczas uroczystości wręczone zostały Medale Pamiątkowe PRO MASOVIA dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku oraz dla jej siedmiu nauczycieli: Anny Krystoszyk, Anny Krawczyńskiej, Jolanty Rutkowskiej, Jolanty Gorczyńskiej, Jolanty Wotawy, Marty Juzepczuk oraz Beaty Czerniakowskiej-Koc. Wręczenia Medali w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego dokonał Radny Sejmiku Konrad Wojnarowski. W imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego, wnioskodawcy wyróżnień, medale wręczyli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk oraz Wicestarosta Beata Jóźwiak.
Podczas uroczystości rozdane zostały jubileuszowe pamiątki i podziękowania, które otrzymali byli dyrektorzy liceum, przedstawiciele instytucji kultury, biznesu, osoby od wielu lat współpracujące i wspierające działania szkoły oraz nadany został tytuły Honorowego Przyjaciela Liceum Skargi.
Na zakończenie uroczystości zebrani goście obejrzeli widowisko w wykonaniu uczniów, nauczycieli i absolwentów LO im. P. Skargi pt. „Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem”.