Jest umowa na rozbudowę drogi powiatowej – ulica Białowiejska w Pułtusku

9 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska.
W ramach zadania zostanie wykonana budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa poboczy z kruszyw i renowacja rowów odwadniających na odcinku od granicy miasta do początku obszaru zabudowanego, budowa chodnika na obszarze zabudowanym miasta do ulicy Zielona Dróżka, budowa nowych zjazdów, przebudowa przepustu pod drogą.
Wartość prac to 2.320.000,00 zł brutto.  Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości do 2.012.000,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac – do końca II kwartału 2020r.