IX. Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

W Starostwie Powiatowym w Pułtusku, we wtorek (7 bm.) został zainaugurowany IX. Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych – Jedwabno. Powiat Pułtuski udzielił wsparcia finansowego na pokrycie wydatków związanych z organizacją rajdu.

W rajdzie po raz szósty będą uczestniczyli uczniowie pułtuskich szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 im. bp. Andrzeja Noskowskiego.  Z dużej grupy uczniów zainteresowanych udziałem w rajdzie, wyłoniono 23 uczestników, którzy najlepiej rozwiązali test wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Słowo do uczestników rajdu i ich opiekunów wygłosił Jan Zalewski Starosta Pułtuski oraz Jolanta Siejbik  Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej NSZZ „Solidarność”.

 Rajd jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Edukacji w Warszawie. Celem rajdu jest nie tylko aktywność fizyczna, ale również popularyzowanie wiedzy i kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Rajd będzie trwał od 7 do 11 czerwca 2017 r.