Inwestycje drogowe realizowane i planowane do realizacji przez Powiat Pułtuski w 2019 roku

1 i 5 kwietnia br. odbył się przegląd dróg powiatowych, w którym udział wzięli Radni Rady Powiatu Pułtuskiego, Starosta, Wicestarosta oraz Dyrektor i pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych. Celem przeglądu było ustalenie priorytetów w zakresie przebudowy, remontu i bieżącego utrzymania dróg w powiecie.

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji :
1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – ETAP II (Gmina Pułtusk), realizowana w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”;
2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Klukowo – Świerkowo (Gmina Świercze), realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo”;
3. Przebudowa dróg na ul. Jana Pawła II i Tysiąclecia w Pułtusku (Gmina Pułtusk), realizowana w porozumieniu z Gminą Pułtusk współfinansowana w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”.

Planowane inwestycje drogowe :
1. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w miejscowości Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo (Gmina Pokrzywnica);
2. Przebudowa drogi powiatowej Szyszki – Ostaszewo na odcinku w miejscowości Szyszki Włościańskie (Gmina Gzy);
3. Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 ul. Białowiejska w Pułtusku (Gmina Pułtusk);
4. Przebudowa drogi na odcinkach Pułtusk – Psary i Obryte – Gródek Nowy – Gródek Rządowy (Gmina Obryte).

W roku 2019 zostanie także wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych o łącznej długości 42,6 km.