„Integracyjne Spotkanie Rodzin- Ołdaki 2016”

6 sierpnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach odbyło się „Integracyjne Spotkanie Rodzin- Ołdaki 2016”. Impreza zorganizowana została w ramach projektu ,,Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
pt. ,,Odnaleźć siebie – integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi”, współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

Przebieg spotkania dokumentuje galeria zdjęć.

IMG_6542

IMG_6518

IMG_6524

IMG_6531

IMG_6558

IMG_6565