Informacja o zawieszeniu porad prawnych udzielanych osobiście

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem, Starosta Pułtuski informuje o  zawieszeniu do dnia 4 grudnia 2020r. udzielania porad prawnych osobiście. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie ona udzielana telefonicznie po złożeniu stosownego oświadczenia. Numer telefonu Starostwa Powiatowego, pod którym można zgłosić potrzebę zarejestrowania się po poradę to:  23 306 71 01 lub 23 306 71 14.

Starosta Pułtuski
/-/ Jan Zalewski