Informacja o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie udostępnienia nieruchomości (położonych w obrębach: Płocochowo i Pułtusk)

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie udostępnienia nieruchomości (położonych w obrębach: Płocochowo i Pułtusk) –pobierz