Informacja o XVI KWEŚCIE NA RENOWACJĘ ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW

Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Józwiak zapraszają do włączenia się w XVI kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, która odbędzie się 1 listopada 2019 r. na cmentarzu Świętego Krzyża w Pułtusku. Pieniądze zbierane będą przy bramie głównej i bramach bocznych.
Po raz pierwszy odbędzie się również kwesta na I cmentarzu, gdzie członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty będą zbierać datki na odnowienie niszczejących grobów żołnierskich.