Informacja o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu pułtuskiego

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w mieście Pułtusk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku rozporządzeniem nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, określił obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt – wysoce  zjadliwej grypy ptaków, wywołanej przez wirus grypy podtyp H5N8, obejmujący – Miasto Pułtusk i miejscowość Grabówiec.

Ponadto nakazał dokonanie oznakowania przez Gminę Pułtusk obszarów zagrożonych wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków poprzez ustawienie na drogach wjazdowych do Miasta Pułtusk i miejscowość Grabówiec tablic ostrzegawczych z napisem ,,Uwaga, wysoce zjadliwa grypa u ptaków dzikich – obszar zagrożony wystąpieniem choroby.

Na obszarze o którym mowa zakazuje się:

  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów ptaków;
  • utrzymywania i wypuszczania oraz karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków;
  • prowadzenia obrotu lub dokonywania przemieszczeń drobiu;
  • prowadzenia polowań na ptaki bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku.

Jednocześnie na obszarze zagrożonym nakazuje :

  • zabezpieczenie paszy dla zwierząt przed dostępem ptaków dzikich;
  • stosowanie w gospodarstwie utrzymujących ptaki odzież ochronną i obuwie przeznaczone wyłącznie do pracy w gospodarstwie;
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków gdzie jest utrzymywany drób;
  • posiadaczom drobiu zgłaszanie miejsc, w których przebywa drób Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pułtusk;
  • informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku o każdym przypadku choroby drobiu oraz masowych upadkach drobiu.

Ponadto nakazuje się dzierżawcom oraz zarządców obwodów łowickich o zgłaszanie przypadków padnięć ptaków łownych właściwym powiatowym lekarzom weterynarii.

STAROSTA

/-/ Jan Zalewski

  • rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku z dnia 26 stycznia 2017 r. –pobierz