Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż działki nr 128/2

Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
22.11.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Borza Strumiany, gm. Gzy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, objętej księgą wieczystą KW nr OS1U/00044661/7.
Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik, który w wymaganym terminie, tj. do dnia 17.11.2021 r., dokonał wpłaty wadium w wysokości 800 zł. Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 27.09.2021 r. cena wywoławcza wynosiła 8 000,00 zł.
W toku licytacji, po trzecim wywołaniu uczestnik przetargu nie zaoferował ceny ponad cenę wywoławczą. W związku z tym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.