Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. udzielania zamówienia publicznego

Dot. zamówienia pn. „Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w roku akademickim 2017/2018 (I i II semestr) i 2018/2019 (III semestr) dla 8 nauczycieli szkół z terenu powiatu pułtuskiego”.

Protokół z postępowania do rozeznania rynku o udzielenie zamówienia publicznego – pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz