Informacja o wariantach Obwodnicy Pułtuska

Starostwo Powiatowe w Pułtusku informuje, że na stronie
http://bip.pultusk.pl/ zostało utworzone menu z linkami dot. Obwodnicy
Pułtuska.
Linki prowadzą do proponowanych wariantów obwodnicy:
Wariant 1
• Wariant 1A
• Wariant 2
Informacje będą aktualizowane w miarę postępu prac projektowych wykonywanych
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.